Publisert 20.04.2022

20. april går startskotet for Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022. Undersøkinga vil gje Etne kommune ny og unik lokalkunnskap om korleis innbyggjarane våre har det. Resultata frå undersøkinga vil bli viktige verktøy i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn og nærmiljø.

 

Publisert 13.04.2022

Bli med på TellTur i Etne!

Publisert 07.04.2022

Enova har tildelt RENEVO 60 millioner kroner til bygging av biogassanlegg i Etne. Dette blir det andre biogassanlegget RENEVO bygger, og til sammen har Enova tildelt bedriften 110 millioner kroner i støtte til biogassanlegg på Stord og i Etne.

   

Publisert 05.04.2022

Vårens vakraste eventyr? I alle fall vårens viktigaste eventyr!  Etne kommune vil oppmoda alle lag, organisasjonar og privatpersonar til å gjera ein innsats for å få kommunen vår rein og ryddig. Når vinteren slepp taket kjem mykje rart til syne, og det forsvinn ikkje av seg sjølv. 

 

Publisert 04.04.2022

Alle som skal reise til utlandet har sjølv ansvar for å setje seg inn i landet sine reglar for innreise i god tid før avreise. Dette gjeld òg reglar for koronasertifikat. Reglane kan vere ulike frå land til land, og ein bør også følgje med på eventuelle endringar som kan kome.

 

Publisert 29.03.2022

Laurdag 2. april blir Kulturnatt Etne arrangert, og på programmet står mellom anna overrekking av Kultur- og frivilligprisen for 2021.

Publisert 28.03.2022

Formannskapet vedtok den 22.03.22 retningsliner for tilskotsordningane SMIL, NMSK og beitebruk.

  

Publisert 23.03.2022

Midlar til fordeling i 2022: Kr. 140.000,-

 

Publisert 14.03.2022

Innskriving av elevar i 1. klasse for skuleåret 2022/2023.

 

Publisert 14.03.2022

Fristar for rådyr-, elg- og hjortejakt: