Publisert 25.06.2021

Etne kommune har nå fått prognose for tal vaksinar i vekene 28 til 33 frå FHI.  

Publisert 24.06.2021

Me ynskjer å gjera ei kartlegging, sjå kva heimane meiner om organiseringa.

Publisert 23.06.2021

Status: I veke 24 vart det meldt om 1 smitta person, denne er allereie ferdig med isolasjon og smittesporinga viste at smitten var avgrensa til denne eine personen. Risikonivået i kommunen er fortida på nivå 1.

Publisert 17.06.2021

Kommunen skal leggje ny asfalt på Kvamsvegen. Arbeidet vil forgå frå måndag 21. til fredag 25. juni.

Publisert 15.06.2021

Status

Etne kommune har fått meldt om eit nytt smittetilfelle i kommunen denne veka. Smittesporing er ferdig, og omfanget er avgrensa. I tillegg er fleire personar i karantene i Etne. Desse er knytt til Covid-19 smitte utanfor vår eigen kommune. 

Publisert 15.06.2021

På grunn av ferieavvikling vil Skånevik legekontor vera stengt aktuelle veker/dagar i sommar:

Publisert 11.06.2021

Etne Legekontor stiller seg bak faglege tilrådingar frå FHI og Den norske Legeforening og vil ikkje tilby Jansen vaksinen mot korona. Det er derfor ikkje nødvendig å kontakte legekontoret for vurdering av dette. 

Publisert 11.06.2021

 Koronasertifikatet er nå tilgjengeleg på Helsenorge.no

Publisert 10.06.2021

 Me oppfordrar studentar som har planar om å studera utanlands om å ta kontakt med oss allereie nå for å oppnå fullvaksinering før avreise.

Publisert 09.06.2021

Det er jamnleg behov for støttekontaktar i Etne kommune.