Publisert 12.11.2021

Etne kommune har sidan måndag hatt 14 innbyggjarar som har testa positivt for covid-19. Av desse er 6 personar knytt til smitteutbrot ved Etne omsorgssenter. 

Publisert 12.11.2021

Det var fleire verdige kandidatar til denne prisen i år. Me har mange dyktige og gode folk innanfor både frivillig arbeid og kultur i Etne kommune.

  

Publisert 11.11.2021

Etter overgang til nytt journalsystem har det vore utfordringar med å kontakte Etne og Skånevik legekontor.

Publisert 08.11.2021

Det er auka smitte i lokalsamfunnet vårt her i Etne og auka press på spesialisthelsetenesta i Haugesund.

Publisert 04.11.2021

3. dose kornavaksinering for alle over 65 år, født i 1956 eller tidlegare vil starte opp frå veke 47.

  

Publisert 04.11.2021

Etne kommune har nå fordelt ut alle hurtigtestar som me har tilgang til å levere ut, og pågangen har vore stor. Det er ikkje mogleg å hente hurtigtestar ved legekontora i Etne eller Skånevik lengre.

 

Publisert 02.11.2021

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

 

Publisert 01.11.2021

Etne og Vindafjord barnevernsteneste søkjer ny leiar.

 

Publisert 01.11.2021

I samband med auke av Covid-19 smitte både lokalt og regionalt utvidar me nå tilbodet om hurtigtesting.

Publisert 28.10.2021

Torsdag 4. november kl. 18.00 i Røde Kors huset.

Du er ein del av beredskapen i Noreg.