Publisert 13.01.2023
Illustrasjon av mann som held eit brev

Kjenner du til løysinga Digital postkasse? Visste du at du ved å bruke digital postkasse er med på å spare miljøet og bidra til nye
arbeidsplassar? 

 

Publisert 13.01.2023
Mann og dame som drikk kaffi ute på terrassen

Det er jamleg behov for støttekontaktar i Etne kommune. Nå er det tre personar som ønskjer støttekontakt.

 

Publisert 10.01.2023
Kart over gatelys på Teigland

Haugaland Kraft Fiber AS, i samarbeid med Statens vegvesen er i gang med å etablera fiber og gatelysanlegg på Teigland, mellom Åkrafjordtunnelen og Markhustunnelen.

Publisert 06.01.2023

Etne kommune, Medvind Næringshage og Fikse Næringsforening inviterer til næringslivsfrukost for Etne-bedrifter på Fugl Fønix Hotel 13. januar kl. 08.00 - 10.00.

 

Publisert 06.01.2023
Utsikt over Etne frå Hodlestadnuten

Etne kommune, Medvind Næringshage og Fikse Næringsforening inviterer bønder og andre med eit hjarte for landbruket til lunsj på Fugl Fønix Hotel 13. januar, kl. 12.00 - 14.00.

 

Publisert 06.01.2023
Illustrasjon trafikktrygging

Vestland fylkeskommune har tilskotsordning til fysiske trafikktryggingstiltak. Søknadsfrist for 2023 er sett til 1. februar.

 

Publisert 04.01.2023
Illustrasjon av foreldre med eit barn

Oppstart måndag 23. januar 2023 – Påmelding innan 16. januar.

 

Publisert 04.01.2023
Treningsutstyr

Fysioterapitenesta i Etne kommune planlegg oppstart av ei intensiv treningsgruppe for personar med Parkinson på nyåret, dersom det blir nok kandidatar til dette. 

 

Publisert 02.01.2023
Illustrasjon mangfold og inkludering

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024.

 

Publisert 02.01.2023

Paxlovid er eit nytt antiviralt legemiddel til behandling av Covid-19 hos personar med redusert immunforsvar, som har høg risiko for alvorleg Covid-19 sjukdom. Behandlinga vil reduserer risikoen for alvorleg Covid-19 sjukdom, om behandlinga blir starta innanfor 5 døgn etter symptomdebut.