Publisert 31.08.2022
Sørstrandsvegen med dårleg vegskulder

Det vert montert autovern på Sørstrandsvegen i morgon, torsdag 1. september. Noko ventetid for passerande trafikk må påreknast.

 

Publisert 30.08.2022
Illustrasjon av dame med stikkontakt

Frist for å søke er 7. september kl. 13.00.

 

Publisert 29.08.2022
Gatelys i solnedgang

Etne kommune har store meirkostnadar til straum grunna den høge straumprisen. Som ein følgje av dette må me setja inn tiltak for å begrensa utgifter på området. 

  

Publisert 26.08.2022
Kart over Osvågen

Statsforvaltaren i Vestland legg fram forslag til ny forskrift. Frist for å gje uttale er 9. september 2022. 

 

 

Publisert 25.08.2022
Sau med lam

Etne kommune har i år fått 390.000 kroner til særskilte tiltak i landbrukets kulturlandskap, men har i år fått for få søknadar til å kunne dele ut heile summen. Etter første søknadsrunde står det vel 300 000 kroner att i ledige SMIL-midlar som kan løyvast til søkjarar i Etne kommune.

 

Publisert 22.08.2022
Pengesetlar

Ein ny og aktiv – får me håpa – haust står for døra, og me minner om viktige fristar for tilskotsordningar som kan skaffa pengar til det viktige arbeidet som lag, organisasjonar, forsamlingshus og andre kulturaktørar driv i kommunen vår.

 

Publisert 22.08.2022
Første klasse ved Enge skule i 2022

Etne Sparebank sponsar alle i 1. klasse i år med 500 kroner.

 

Publisert 17.08.2022
Kollasj av Stødle kyrkje, mølle og Skånevik

Kulturmiljøplan for Etne kommune 2022 – 2026, kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø er sendt til høyring og offentleg ettersyn.

Publisert 11.08.2022
Illustrasjon korleis klyppe hekk mot fortau og utkøyrslar

Trafikksikring er også ditt ansvar.

 

Publisert 10.08.2022
Vignett Etneleikane

Etneleikane går igjen av stabelen laurdag 27. august inne og ute på Skakke i Etne.