Landøyde - finst denne hjå deg?

På denne tida er planta landøyde i full blomst  - også i vår kommune. Landøyde er ein svært giftig plante som er skadeleg for beitande dyr, sjølv etter han er tørka.

Gul blom - Klikk for stort bildeLandøyde Reidar J. Rødne

Planta veks langs grøfter, vegar, skogkantar, i eng og på beite. No når denne er i full blomst er den lett å kjenna att. Me oppfordrar våre innbyggjarar til å ta ein runde på eigen eigedom. Har du planta hjå deg kan den rivast opp med rota og leggjast i ein lukka post i restavfallet. Bruk hanskar! Planta kan gje kontakteksem. Meir omfattande førekomstar av planta kan nedkjempast kjemisk.

Hjelp oss å kartleggja omfanget av landøyde!

Legg inn observasjon på nett: www.artsobservasjoner.no 

Gul blom - Klikk for stort bildeLandøyde i fullblomst Reidar J. Rødne