Publisert 25.10.2022
Gatelys i solnedgang

 

Feil og manglar på veglys kan meldast på Haugaland Kraft sine nettsider.

 

Publisert 21.10.2022
Barn som leiker

Nå er det mogleg for private, frivillige, lag og organisasjonar, samt kommune å søkje midlar til inkludering av barn og unge.

  

Publisert 18.10.2022
Oddvar Vignes

Fredag 11. november kl. 10.00 kjem forfattar og føredragshaldar Oddvar Vignes til Etne når Mental Helse Etne og Vindafjord og Vindafjord Arbeidsgiverforum markerer verdsdagen for psykisk helse. 

 

Publisert 17.10.2022
Vaksine og sprøyte

Hovudvaksineringa for influensasesongen er over for i år.

 

 

Publisert 17.10.2022
Skilt vegstenging

Informasjon veke 42

 

Publisert 13.10.2022
Folk på seminar

Forum landbruksplast inviterer til seminar 26. oktober der dei tek opp alt rundt handtering av alle typar landbruksplast.

 

Publisert 11.10.2022
Kart over oppdrettsanlegget

Offentleg høyring, høyringsfrist 20. november 2022. Mowi ASA søkjer om endring av anleggskonfigurasjon på nemnde lokalitet.

 

Publisert 05.10.2022
Logo Norges Bondelag

Både unge og nye bønder er velkomne når Vestland Bondelag, TINE, Nortura, Landkreditt Bank, Felleskjøpet Agri og Gartnerhallen inviterer til seminar 18. og 19. november i Sogndal.

 

Publisert 29.09.2022
Solveig Sørheim

Veit du om nokon som fortener ei påskjønning for innsatsen sin i frivillig arbeid og/eller kulturlivet? I fjor fekk Solveig Sørheim Etne kommune sin pris. Bli med og foreslå kandidatar til prisen i Frivilligåret 2022.

Publisert 26.09.2022

Det er jamleg behov for støttekontaktar i Etne kommune. Nett nå ønskjer denne personen støttekontakt: Mann 23 år ønskjer å vera meir sosial og ha nokon å gå tur med.