Jobb i skule

Dekorativt - Klikk for stort bilde

I Etne kommune har me to skular, Enge og Skånevik.
Her får du systematisk rettleiing og samlingar for nyutdanna lærarar. Velkommen til skulane i Etne!

Søk på ledige stillingar i skulen

Kvifor bør du velja etneskulen?

 • Etne satsar på skule.
 • Du møter aktive og engasjerte elevar.
 • Me set læringa, trivselen og utviklinga til elevane i sentrum.
 • Me har gode resultat og engasjerte lærarar.
 • Du får utvikla skulen saman med erfarne kollegaer.
 • Me er framtidsretta og har ei rekkje spennande prosjekt på gang, mellom anna innan IKT-området.
 • Alle elevar på alle trinn har Ipad.
 • Lærarar og elevar har god tilgang på digitale verktøy og læremiddel.
 • Me jobbar med kompetanseutvikling og praksisopplæring.
 • Du får tilbod om etter- og vidareutdanning.
 • Du får gode forsikrings- og pensjonsordningar.
 • Sjekk lønnsvilkåra våre.

Sjå nettsida for skulane her.

Nina Larsen Ness
Rektor Enge skule
E-post: Nina.Larsen.Ness@etne.kommune.no
Telefon: 53 75 81 82

Torhild Molland
Rektor Skånevik skule
E-post: Torhild.Molland@etne.kommune.no
Telefon: 53 75 82 70