Hovudopptak/samordna opptak til barnehagane

Foreldre kan søkja barnehageplass heile året, men grunna planleggjing av nytt barnehageår, vert søknadsfristen for hovudopptak til barnehageplass med oppstart frå og med 1. august sett til 01.03.2024

Fristen gjeld også for å vera sikra lovfesta rett til barnehageplass.
Born som allereie har plass, treng ikkje søkja på nytt.

Søknad om endra opphald har søknadsfrist 15.02.2024.

Søknad om plass og endring gjer ein via denne sida.