Akvakultur - høyringsfrist 01.06.23

MOWI ASA søkjer om løyve til endring i arealbruk på lokalitet 10147 Tungesvik.

Oppdrettsanlegg - Klikk for stort bildeAkvakultur - MOWI ASA
Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon

Mowi ASA søkjer om endring av anleggskonfigurasjon på nemnte lokalitet. Søknaden omfattar endring frå 10 stk. stålbur til 8 stk. 120 m plastringar samt å flytte anlegget 350 m mot nord. Ei meir eksponert lokalisering og overgang til eit mindre kompakt anlegg vil betre vassgjennomstrøyminga gjennom anlegget og dermed betre fiskevelferda og spreiinga av organisk materiale frå lokaliteten.

Det blir inga endring av godkjent produksjonsvolum/biomasse.

Søknaden ligg i uplanlagt område i arealdelen til Etne kommune.

Ev. merknadar kan sendast til Etne kommune innan 01.06.2023, adresse: Sjoarvegen 2, 5590 eller post@etne.kommune.no

Sjå saka her