Alkoholpolitiske retningsliner 2024 - 2028

Høyring av retningsliner. Dei gjeldande alkoholpolitiske retningslinene skal no reviderast. Det er det nye kommunestyre som skal vedta nye retningsliner før sals- og skjenkeløyva går ut i september 24.

Dei nye retningslinene vert eit styrande dokument for alkoholpolitikken i Etne kommune dei neste 4 åra.

Etne kommune ber om innspel til retningslinene.

Frist for innspel er sett til 17. april

Alkoholpolitiske retningsliner 2020 - 2024 (DOCX, 70 kB)

Eventuelle høyringsinnspel sendast til:
post@etne.kommune.no

Pr. post:
Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne