Atheno styrepool

Atheno er eit næringsutviklingsselskap som jobbar for å styrke og utvikle lokalt næringsliv i Sunnhordland. 

No har Atheno etablert ein ny styrepool der alle som ønskjer å gjera seg tilgjengeleg for bedrifter, kan registrere seg. Dette er ein flott moglegheit for dei som ønskjer å bidra i styrer og bidra til vekst i lokale bedrifter.

For å registrere deg i styrepoolen, gå inn på følgjande lenkje: Registrer deg her.

Bedrifter som har behov for nye styremedlemmer, kan ta kontakt med reidun@atheno.no for å få oversendt ei oversikt over aktuelle kandidatar.

Styrepoolen vil bli oppdatert ein gong i året.