Budsjett 2023 - økonomiplan 2023-2026

Formannskapet si innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 ligg no til offentleg ettersyn på Tinghuset og her på heimesida.

Formannskapet handsama i sitt møte 24. november 2022 forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Innstillinga til kommunestyret, saman med alle dokumenta, er no lagt ut til offentleg ettersyn jf. kommuneloven § 45, nr 3. Endeleg handsaming og vedtak skjer i kommunestyret sitt møte 12. desember.

Her finn du saksframlegget

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til ordførar innan 8. desember 2022 til post@etne.kommune.no eller Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne.