Det nye kommunestyret

Desse personane får ein plass i kommunestyret i Etne for perioden 2023-2027.

Partia får desse medlemane i kommunestyret (her lista i alfabetisk rekkefølge):

Arbeidarpartiet (3 mandat)
1. Andreas Grumheden
2. Hilde Hellenes
3. Erling Bjarte Rullestad

Vara:
1. Margaret Bull-Tornøe
2. Christian Emmerhoff Nilsen
3. Siri Klokkerstuen
4. Lise Maria Rullestad Mæland
5. Tor Kleppa
6. Sindre Andrè Sæle

Framstegspartiet (4 mandat)
1. Kenneth Lyng Karlsen
2. Trude Enge
3. Åge Madsgård
4. Roger Tendal

Vara:
1. Renate Sævareid
2. Sverre Idland
3. Reidar Ebne
4. Anna Rødne Gjerde
5. Dag Anders Hornenes
6. Sissi Solsvik Kringelbotten
7. Torleif Sævareid

Høgre (2 mandat)
1. Linda Bøthun
2. Arild Magne Stenberg

Vara:
1. Siri Lundal Hustveit
2. Egil Kambo
3. Sondre Gunleiksrud
4. Lars Olav Bergsvåg
5. Nina Margaret Kaltwasser

Industri- og Næringspartiet (1 mandat)
1. Kurt Birger Hagen

Vara: 
1. Ole Sigurd Mæland
2. Sindre Jacobsen
3. Bjørnar Sørheim
4. Kjell Magne Hegerland

Kristeleg Folkeparti (2 mandat)
1. Øyvind Kaldheim
2. Ole Funderud

Vara:
1. Knut Erik Ebne
2. Kari Johansson
3. Sylvia Thör
4. Solveig Kringlebotten
5. Jostein Kringlebotten

Senterpartiet (4 mandat)
1. Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
2. Sjur Aakra
3. Andreas Aune
4. Liv Kaldheim

Vara: 
1. Anita Larsen
2. Robert Stråbø Melkeraaen
3. Hanne Terese Åsbø
4. Jacob Olseth Bull-Tornøe
5. Lars Kjetil Flesland
6. Eivind Frette
7. Tone Randi Frette

Venstre (1 mandat)
1. Johan Strømsvold

Vara:
1. Kristin Golf
2. Jan Terje Rafdal
3. Erling Totland Storesund
4. Kjell Tore Klungland

Raudt fekk ingen mandat i denne perioden.