Digital postkasse

Kjenner du til løysinga Digital postkasse? Visste du at du ved å bruke digital postkasse er med på å spare miljøet og bidra til nye
arbeidsplassar? 

Illustrasjon av mann som held eit brev - Klikk for stort bilde

I tillegg er det smart og enkelt for deg som innbyggar å ta det i bruk. 
Det er kanskje å sjå på det litt stort, men det er faktisk slik det er, berre sjå her:

I dag er det 1442 personar med Digital postkasse i Etne kommune, og me ynskjer oss endå fleire.
Lurer du på korleis du skal gå fram for å opprette din Digitale postkasse? Her er ein videosnutt som syner deg korleis du går fram;

Kanskje dette er nyttårsfortsettet som lar seg realisera.