Endringar i gardskartareal

Frist 15. august! Kommunen har ansvar for kontinuerleg vedlikehald av AR5 (arealressurskart i målestokk 1:5000).  

Det er utarbeida eiga rutine for dette ajourhaldet:  Rutine for AR5, datert 22.11.2022.
Når det gjeld endringar i jordbruksareal som kan gi rett på tilskot jf. forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket (PT), må dette meldast kommunen i god tid før 15. august det aktuelle året.  I rutina for AR5 er 15. august oppgitt som frist i høve til PT-søknad.   Innmeldt areal etter 15. august vert ikkje klargjort for PT i inneverande år!

Kyr som ligg på grøn eng - Klikk for stort bilde
Grøn åker - Klikk for stort bilde

Merk: Arealendringar som skal med på PT-søknad må vera meldt kommunen innan 15. august! 

Etne 12.05.2023

Kontaktperson: 
Reidar Rødne, rådgjevar landbruk, 
E-post: reidar.rodne@etne.kommune.no
Tlf: 53758261