Folkehelseoversikta 2024-2028

Folkehelseoversikta for Etne kommune er no klar. Folkehelseoversikta skal ligge til grunn for all planlegging i kommunen, og gir ein detaljert oversikt over helsestatus og helseutfordringane blant innbyggjarane våre. 

Dokumentet gir grunnlag for kommunen til å planlegge og iverksette helsefremjande tiltak, og inneheld viktig informasjon om faktorar som påverkar innbyggjarane sin fysiske og psykiske helse, samt deira sosiale og økonomiske levekår.

I arbeidsgruppa for folkehelseoversikta har kommuneoverlege, helse, oppvekst, kultur, drift, NAV, politi og SLT bidratt med statistikk og vurdering av årsakssamanhengar. Eining utvikling v/folkehelsekoordinator har organisert arbeidet og samansett oversikta.

Folkehelseeoversikt 2024-2028 (PDF, 2 MB)

Framsida på Folkehelseoversikten - Klikk for stort bilde