Har du bustad til flyktningar?

Etne kommune førebur seg på å ta i mot fleire flyktningar i 2024, og ynskjer å komma i kontakt med huseigarar som har bustadar til leige i Etne.

Vil du hjelpe flyktningar med bustad? - Klikk for stort bilde

Flyktningane kjem frå både Ukraina og andre land. Det er i hovudsak behov for bustadar med eitt til tre soverom. Det er ein fordel om bustadane er møblert. Det er ynskjeleg med bustadar som er i gåavstand til Etne sentrum. 

Integreringstenesta takkar alle huseigarar som allereie har tatt kontakt og tilbydd utleige av bustadar. Me har no behov for å oppdatera oversikta over kva som er ledig. Dersom du har ein bustad som kan leigast ut er det fint om du sender ein e-post til trude.enge@nav.no. Du kan og ringa 94 15 03 83

Me ynskjer at e-posten inneheld følgande informasjon: 
•    Namn, telefonnummer og e-post til huseigar.
•    Adressa til utleigebustad.
•    Tal på soverom.
•    Møblert, delvis møblert eller umøblert.
•    Tidspunktet det er ledig frå.
•    Pris, med eller utan straum.
•    Avstand til næraste busstopp.
•    Avstand til daglegvarebutikk.
•    Avstand til barnehage og skule.
•    Er bustaden eigna for barnefamiliar?
•    Er bustaden tilrettelagt for rørslehemma?
•    Er det tillatt med kjæledyr?