Informasjon om Familieteamet

Frå 4. mars 2024 har Etne kommune felles familieteam med Vindafjord kommune. 

Familieteamet er opptatt av å gje hjelp så tideleg som mogeleg slik at ein kan førebygge vanskar. Familieteamet kan tilby: Rettleiing til foreldre, samtalar med born og ungdom, familiesamtalar, foreldrekurs i Circle of security (COS) , observasjon og kartlegging av samspel, Cool kids individuelt og gruppetilbod retta mot angst. 

  • Føresette kan ta direkte kontakt sjølv, men gjerne kontakt i samråd med barnehage/skule, helsestasjon- skulehelsetenesta eller andre hjelpetenester. 
  • Ta kontakt med familieteamet for rettleiing. Konstituert avdelingsleiar Ingebjørg Susort Velde: Tlf: 90751281. Mail: ingebjorg.susort.velde@vindafjord.kommune.no
  • Meir informasjon om familieteamet finn du på nettsida til Vindafjord kommune:  Familieteamet - Vindafjord kommune