Korleis bør kaien og torget i Etne vera i framtida?

Me ønskjer å høyra om dine draumar og idear om korleis kaien og torget i Etne bør vera i framtida! Velkommen til verkstad tysdag 2. april.

Dato:   Tysdag 2. april
Tid:      Runde 1 kl. 12-15
             Runde 2 kl. 17-20
Stad:   Formannskapssalen på Tinghuset og befaring med aktivitetar

Det blir pizza kl. 12 og kl. 17.
Arrangementet vil ha to rundar med same opplegg. Stikk innom etter fotballen!

Alle er velkomne, me håpar så mange som mogeleg vil delta!

Helsing Etne kommune og White arkitekter

Kart over området som skal diskuterast, vegen ned til kaien og kaien - Klikk for stort bilde