Kulturmiljøplan 2022-2026 på høyring og til offentleg ettersyn

Kulturmiljøplan for Etne kommune 2022 – 2026, kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø er sendt til høyring og offentleg ettersyn.

Driftsutvalet har i sak 007/22 i møte 02.06.2022 vedtatt at framlegg til kulturmiljøplan skal leggast ut til offentleg ettersyn etter §§ 5-2 og 11-14 i plan- og bygningslova.

Lenke til saksdokument: Dokument 22/5252 - Kulturmiljøplan 2022 - 2026 utkast til høyring (onacos.no)

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no

Merknader må sendast inn innan 26.08.2022.