Råd til foreldre for å minske smitterisikoen ved RS-virus

Oppfordring frå Nyfødtintensiven på Haugesund sjukehus.

 

Dei har mange små innlagt for RS virus og ber oss begrense omgang med andre når ein har luftveisinfeksjon. Sped- og småbarn treng heller ikkje bli med på kafe, butikk og stader med mykje folk meir enn nødvendig.