Retningsliner for tilskotsordningar

Formannskapet vedtok den 22.03.22 retningsliner for tilskotsordningane SMIL, NMSK og beitebruk.

 

Lars Kjetil Flesland

  

Sjå vedlegg!

Rullering av lokal strategi for ordningane Særskilte tilskott til miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap, Tilskot til skogb(3 (PDF, 740 kB)

Til formannskapet Overordna retningsliner for prioritering av tilskot til skogbrukstiltak i Etne kommune(161857)(375482) (PDF, 743 kB)

Til formannskapet Tiltaksstrategi for tilskotsordningane SMIL og Tilskott til beitebruk - Høyringsutkast.(63036(375481) (PDF, 687 kB)