Varsel om arbeid på Fv 548 Skåneviksvegen

Det er planlagt oppstart av utbetring av Fv 548 Skåneviksvegen frå måndag 20.11.23 og ca. 5 veker fram i tid. 

Fareskilt vegarbeid - Klikk for stort bilde

Det er trong for utbetring av sig i vegbane, masseskifting og etablering av nytt rekkverk.

Det vil i anleggsperioden vera behov for å stengja vegen inntil 0,5 timar. Dette gjeld i arbeidstida måndag til torsdag. Naudetatar kan passera og det blir opna for bussar i rute.

Framdrift er avhengig av ver og føre.