Viktig informasjon om dronebruk i turistsesongen 2023

Luftfartstilsynet ønskjer å formidla viktig informasjon om reglane for bruk av dronar.

Dronar blir stadig meir populære blant turistar som ønskjer å fanga unike bilete og videoar frå lufta. Men det er viktig å vera klar over at det er reglar og avgrensingar for kvar og når desse dronane kan brukast, spesielt i naturvernområde og andre sensitive stader.
 
Luftfartstilsynet har laga informative plakatar som klart illustrerer desse reglane. Plakatane kan bidra til å førebyggja regelbrot som kan resultera i bøter, fengsel og beslag av dronen.

Luftfartstilsynet.no

Kart som forklarer reglane for dronebruk - Klikk for stort bilde

In english

Rules for drone operations 2023  - Klikk for stort bilde