Vinnar av QUIZ-en

Takk til alle som deltok på kommune quiz-en vår! 

De bidrog til gode samtalar kring kommuneplanen vår som no er på høyring. 

Vinnar av quizen vart: GURI L. RAVATN. Gratulera! Du har vunne gåvekort på Etne senter. Premien kan hentast på Tinghuset.

Har du kommentarar eller innspel til kommuneplanen? Hugs høyringsfristen 18. september.