Vintervedlikehald på vegane

Det er inngått rammeavtale for brøyting og strøing for vinteren 2023/24.

Illustrasjon av brøytebil og snøfnugg - Klikk for stort bilde

Hovudansvar for vintervedlikehald ligg hjå Drift og vedlikehaldseininga, Reidar Frette, tlf. 941 58 451
Vegnettet er delt opp i 9 rodar og det er inngått rammeavtale for brøyting og strøing for kvar rode.
Nedanfor er oversikt over rodene, og kontaktinformasjon for kontrakthavande entreprenør.

Vintervedlikehald
Rode Område/Entreprenør Mobiltelefon
Rode 1 Skånevik Mob
Skånevikstrand AS
Halldor Ebne 975 97 555
Rode 2 Rullestadvannet Fjæra/Flåto
Odd Eirik Prestegård 916 22 838
Rode 3 Etnesjøen/Kambe
Lars Johan Flatebø 481 12 719
Rode 4 Frette Tjelmeland Kyrping
Odd Eirik Prestegård 916 22 838
Rode 5 Litledalen Kritle Bergevegen
Lars Johan Flatebø 481 12 719
Rode 6 Mørkeli Madsgård Osnesvegen Bjørgjo
Lars Johan Flatebø 481 12 719
Rode 7 Lurasund/Kvammen
Knut Helge Åsbø 957 20 798
Rode 8 Børkjenesvegen Ebne/Årvikjo
Jostein Birkenes 970 53 732
Rode 9 Eikemovegen/Eikemo
Nils Kjetil Eikemo 993 68 935