Småfolk barnehage

   

KORT FORTALT

  • Er ein privat barnehage med 5 grupper
  • Ligg 3 km frå sentrum mot Håfoss
  • Tek imot barn frå 0–5 år
  • Har spesialordning for foreldre som arbeidar etter turnusordning
  • Dagleg opningstid frå kl 06.45–17.00
  • Ope heile året
  • Har forteljing som fokus og visjonen vår er "barnehagen med dei gode forteljingane"
  • Styrarar: Anette Lauareid Hovda og Anne-Grethe Rullestad

Småfolk barnehage si Facebook-side