Foreldreutvalget for grunnopplæringa

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, er eit nasjonalt, rådgjevande organ for både utdanningsmynde og for foreldre og tilsette i grunnopplæringa. 

Utvalet har sju medlemmar og er oppnemnt for fire år. 

FUG ønsker å dyktiggjera foreldra i å vera gode samarbeidspartar for skulen.

Forskning viser at barn presterer betre fagleg og utviklar seg betre sosialt når det er eit godt samarbeid mellom foreldra og skulen.

Sjå meir på FUG sine sider.