Skuleruta 2023/2024

Skuleruta 2023/2024
Månad Kva skjer? Dagar
August Planleggingsdagar 14., 15. og 16. august 11
Torsdag 17. august - skulestart for elevane 
September Måndag 18. september - elevfri (planleggingsdag) 20
Oktober Haustferie i veke 41 (09.10-13.10.) 17
November Fredag 10. nov - elevfri -  (planleggingsdag) 21
Desember Siste skuledag før jul torsdag 21. desember 15
Januar Første skuledag etter nyttår - tysdag 2. januar 21
Fredag 26. januar - elevfri - (kursdag for dei tilsette - FOS)
Februar Vinterferie veke 9 (26.-29.02.) 17
Mars Vinterferie veke 9 (01.03.) 15
Påskeferie 25.03-31.03.)
April Påskeferie (01.04.) 21
Mai Onsdag 1. mai - fridag 18
Torsdag 9. mai - helgetorsdag - skulefri
Fredag 10. mai - fridag for skulane
Fredag 17. mai - nasjonaldag - fridag for skulane
Måndag 20- mai - 2. pinsedag, skulefri
Juni Siste dag for elevane før ferien torsdag 20. juni 14
  Sum dagar 190
Planleggingsdagar:
14-16. august - kommunale planleggingsdagar
18. september - kommunal planleggingsdag
10. nov. - kommunal planleggingsdag
26. januar - FOS kursdag