Skuleruta 2024/2025

Skuleruta 2024/2025
Månad Kva skjer Dagar
August Førebuing til nytt skuleår 12., 13. og 14. august 12
Torsdag 15. august - skulestart for elevane 
September Måndag 23. sept. - elevfri (utviklingsdag for tilsette) 20
Oktober Haustferie i veke 41 (07.10-11.10.) 18
November Måndag 18. november 20
Desember Siste skuledag før jul fredag 20. desember 15
Januar Første skuledag etter nyttår - torsdag 2. januar 21
Fredag 31. januar - elevfri - (utviklingsdag for tilsette)
Februar Vinterferie veke 9 (24.-28.02.) 15
Mars   21
April Påskeferie (14. - 21.) 16
Mai Torsdag 1. mai - fridag 18
Fredag 2. mai fridag for skulane
Torsdag 29. mai - helgetorsdag - skulefri
Fredag 30. mai - fridag for skulane
Juni Måndag 9. juni - 2. pinsedag, skulefri 14
Siste dag for elevane før ferien fredag 20. juni
  Sum dagar 190