Midlertidig bruksløyve eller ferdigattest

Søknadspliktige tiltak skal avsluttast med ferdigattest. Når tiltaket er ferdig utført, må du søke om å ta i bruk tiltaket. Når søknaden er godkjent, kan ein ta i bruk tiltaket.

Når det gjenstår mindre arbeid på tiltaket, kan du søke om midlertidig bruksløyve. I søknaden må du oppgi kva som manglar, og frist for ferdigstilling. Kommunen kan skrive ut midlertidig bruksløyve for heile eller deler av tiltaket.

Tiltak kan ikkje tas i bruk dersom du ikkje har fått midlertidig bruksløyve eller ferdigattest.

Kontaktinformasjon

Lars Idar Yrke
Rådgjevar byggesak
E-post
Telefon 53 75 82 35
Monika Sævareid
Rådgjevar byggesak
E-post
Telefon 53 75 82 39
Astrid Vestbø
Rådgjevar byggesak
E-post
Telefon 53 75 82 36

Relatert innhold

Ferdigattest