Kommunalt avløp

Forureiningslova stiller krav til alle utslepp. På bakgrunn av dette har Etne kommune etablert to sentrale avløpsanlegg, med tilhøyrande silanlegg for tettstadene Etne og Skånevik. I tillegg har kommunen bygd ut tre mindre avløpsanlegg med slamavskillar på Sørstranda, Kyrping og Leknestangen.

Kontaktperson på drift av kommunalt anlegg: Rådgjevar Axel Krüger, tlf: 53 75 82 32, mobil 901 22 536.

Røyrleggjarmelding (PDF, 980 kB)

Forskrift om vass- og avløpsgebyr