Økonomisk stønad (sosialhjelp)

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er del av samfunnet sitt økonomiske sikkerheitsnett og skal sikra at alle har nok midlar til livsopphald. Hjelpa er meint å vera midlertidig og skal bidra til å gjera deg økonomisk sjølvhjelpen.

Det er no mogleg å søkja om økonomisk sosialhjelp digitalt. Dette kan du gjera her: nav.no

Her finn de papirskjema (PDF, 581 kB)  (PDF, 581 kB)

Kontaktinformasjon

NAV Vindafjord - Etne
E-post
Telefon 55 55 33 33

Husk at det ikkje må sendast personsensitive opplysningar på e-post.

Opningstider
Måndag - fredag klokka 12.00-14.00 

Besøksadresse
Rådhuset, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen