Økonomisk stønad (sosialhjelp)

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er del av samfunnet sitt økonomiske sikkerheitsnett og skal sikra at alle har nok midlar til livsopphald. Hjelpa er meint å vera midlertidig og skal bidra til å gjera deg økonomisk sjølvhjelpen.

Det er no mogleg å søkja om økonomisk sosialhjelp digitalt. Dette kan du gjera her: nav.no

Her finn de papirskjema (PDF, 581 kB)  (PDF, 581 kB)

Kontaktinformasjon

NAV Vindafjord-Etne
E-post
Telefon 55 55 33 33

Telefontid: 08:00-15:30

Opningstid: 12.00-14.00

Besøksadresse:
Rådhusplassen 1
5580 Ølen