Speleavhengig

Organisasjonen "Spillavhengighet Norge" jobbar med hjelp og forebygging.

Dei har ulike hjelpetilbod for både speleavhengige og pårørande, blant anna grupper. Dette er nettverksgrupper som er både fysiske og digitale.

Sjå meir på heimesida til Spillavhengighet Norge