Kommuneoverlege

Ein kommuneoverlege har ansvar for helsefagleg rådgivning med vekt på folkehelse, førebyggande helsearbeid, helseovervåking, miljøretta helsevern og helsemessig beredskap.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Selland Winterthun
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 53 75 81 26