Ebne skulekrins legatmidlar

Legatet er gitt i testamentarisk gåve til Skånevik kommune, og skal gå til eit legat for boksamling i Ebne skulekrins. Statuttene for legatet er gitt i sjølve testamentet, og lyder slik:

Avskrift av ektepakt og testamente dagsett 29.01.1944, Johan Ebne og Ingeborg Ebne, for den del som vedkjem gåva til boksamling Skånevikstrand. IV
Dei øvrige av mine særeiemidler skal gå til et legat for en boksamling til Ebne skolekrets, dv. Ebne, Sandvik og Lovik.

Navn for boksamlingen Gurine og Johans Ebnes minde.
Statuttene for boksamlingen skal were som for offentlige biblioteker bestemt.
Kapitalen forvaltes av Skånevik kommune. Det er inntektene av kapitalen som kan anvendes til bokinnkjøp.
Jeg anser det mest formålstjenlig at læreren i skolekretsen bestyrer boksamlingen, med kommunen som overordnet. Læreren bør ha et honorar for sitt arbeide. Dette fastsettes av kommunestyret.
Skulle kapitalen bli såpass stor at der kunne bygges et passende hus for boksamlingen ved skolehuset var det best. Kommunens revisorer kunde vel revidere regnskapet.

Tilleggstestamentet
Den under punkt 4 opprettede boksamling for Ebne skolekrets må ikke under noen omstendighet slås sammen med det kommunale bibliotek i Skånevik. Som testamentfullbyrder innsettes 0.r.saksfører Olaf Eriksen.
Stavanger 6. oktober 1953 Johan Ebne

Legatet blir styrt av eit styre som blir valgt av kommunestyre for 4 år om gangen.