Guttorm Vatndal's skipnad

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon

Skipnaden er stifta i henhold til Guttorm Vatnedals Testament av 20. mars 1961. Det er vedtatt følgjande føresegner for skipnaden:

 1. Skipnaden er stifta i henhold til Guttorm Vatnedals testament av 20. mars 1961, og skal bera namnet: Guttorm Olavson Vatndals Skipnad.
   
 2. Legatet kapital skal takast vare på slek det til einkvar er fastsett for offentlege skipnader. Kapitalen, slek den i dag er anbragt, kan behaldast så lenge legatstyret med fylkesmannen samtykje ikkje fastsett nokon annan plassering.
   
 3. Grunnkapitalen pr. i dag er: Innskott i Vestlandsbanken 98 luter i Bergen Bank kostpris 2375 luter i Vestlandsbanken 1 lut i Hardanger Elektrostål Panteobligasjon i gnr.143, bnr. 1 i Lindås.
   
 4. Etter styrets vedtak skal ikkje mindre ein 20% av avkastninga kvart år leggast til kapitalen. Helst må grunnkapitalen aukast minst med prisstigninga til einkvar tid.
   
 5. Stipend skal delast ut til ungdom fra Etne kommune, som har ei god framferd, med førerett til dei som vil utdanna seg til prest, lærar eller bonde, likevel slek at etterkomarane etter Guttorm Gudtormsen Jordal Haaland og Begga Arnedotter Digranes Halland og etterkomarane etter Ola Torjussen Vatndal og Kjerstina Tungesvik Vatndal skal dersom dei søkjer ha førerett til stipend.
   
 6. Legatet skal stå under fylkesmannens ettersyn til einkvar tid. Styret skal oppnevnas av Etne kommune ved formannskapet. Styret skal ha to medlemmer, og eit varamedlem.

Styret skal kvart år innan utgangen av februar månad senda rekneskap i revidert stand til fylkesmannen i Hordaland, eller slek dette organ avgjer.

Meir informasjon om legatet og vedtekter finn du her.
 

For valperioden 2015-2019 er styret som følgjer:
Sigrid Olaug Sævareid  og Harald Måge