Skånevik aldersheim's fond

Fondet består av fleire gåver til Skånevik Aldersheim, og føremålet med fondet er at det skal brukast til "hygge og nytte" for pensjonærane ved Skånevik aldersheim. Fondet er i dag delt på 2 bankkonti, ein som ber namnet Regina Håkonsen mfl. og ein som ber navnet aldersheim fond.

Fondet er oppretta på grunnlag av gåver til aldersheimen, og det er registrert følgjande gåver:

  • Edvard Mattson og frue
  • Regina og Ulrik Håkonsen
  • Hanna Schjeldrup
  • Severine Alsaker
  • Kristine Fatland

Sosialstyre i Etne kommune hadde i sak 48/1982 føre bestemmingar om disponering av fondet, og det blei gjort følgjande vedtak:
"Av gaver gitt av ovennemte personer er avsatt som urørlig fond kr. 20.000,- Avkastinga av fondet skal nyttes til fordel for pensjonærene. Sosialsjefen vil foreslå at bestyrerinnen og arbeidsutvalget tar bestemmelse om hvordan avkastninga skal nyttes til fordel for pensjonærene. Regnskapet blir å føre av Etne kommunekasse."