Den kulturelle skulesekken

Satsingsfelt som har som mål å gi elevar i skulen eit profesjonelt kulturtilbod. 

Programmet blir fastlagt av den enkelte skulen i hovudsak som eit samarbeid med Kultur i fylket og kommunen innanfor økonomiske rammer.
Kulturaktørar kan ta kontakt for å presentera idear om lokale opplegg som passar under målsetjinga for tilskotsordninga.