Personvernombod

Korleis kan du kontakta personvernombodet i Etne kommune:

Personvernombod:

Bjarte Stølås Storli
 

E-post:
bjarte.stolas.storli@sveio.kommune.no
 

Telefon:
53 74 80 11
 

Post:
Sveio kommune v/personvernombod Bjarte Stølås Storli
Postboks 40
5559 Sveio