Politisk reglement og delegering av mynde

Delegeringsreglement

Politisk reglement 2023-2027 (PDF, 385 kB)

Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og velferdsgoder