Politisk reglement og delegering av mynde

Delegasjonsreglement (kjem)

Etne kommunestyre (PDF, 122 kB)

Formannskapet, driftsutvalet og forvaltningsutvalet (PDF, 210 kB)

Kontrollutvalet (PDF, 170 kB)

Partsamansett utval (PDF, 93 kB)

Kommunal klagenemnd (PDF, 90 kB)

Eldrerådet (PDF, 12 kB)

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne (PDF, 13 kB)

Ungdomsrådet (kjem)

Godtgjering av kommunale tillitsverv (PDF, 211 kB)