Politisk reglement og delegering av mynde

Delegeringsreglement

Etne kommunestyre (PDF, 122 kB)

Formannskapet, driftsutvalet og forvaltningsutvalet (PDF, 210 kB)

Kontrollutvalet (PDF, 170 kB)

Partsamansett utval (PDF, 93 kB)

Kommunal klagenemnd (PDF, 90 kB)

Eldrerådet (PDF, 12 kB)

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne (PDF, 13 kB)

Ungdomsrådet (PDF, 143 kB) 

Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og velferdsgoder