Hovudopptak for skulefritidsordninga (SFO)

Ein kan søkja heile året, men kvart år vil det vera ein frist 1. mars med omsyn til eit hovudopptak ved skulestart i august.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du her