OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Skulefritidsordning (SFO)

Nye tilbod frå august 2022

SFO er eit tilbod til alle born på 1.-4. årssteg og for born med særskilte behov på 1.-7. årssteg. Sidan det er nye tilbod frå 1. august 2022, må alle søkja på nytt.

Søknadsfrist er 15.03.2022 

SFO kort fortalt (PDF, 176 kB)

Hovudaktiviteten er i første rekkje leik ute og inne, lesing, spel, samtalar og spontane aktivitetar.

Ein kan søkja heile året, men kvart år vil det vera ein frist 1. mars med omsyn til eit hovudopptak ved skulestart i august. Born som har fått plass, har plassen til dei går ut av 4. klasse dersom han ikkje vert sagt opp. Merk at alle i år må søkja på nytt.

Gratis kjernetid for 1. klasse

Frå august 2022 vert det innført 12 timar gratis kjernetid for 1. klasse. Dette får ein uavhengig av inntekt. Kjernetida er sett til éin time før skulestart og éin time og 24 minuttar etter skuleslutt. Det er mogeleg å berre velja gratis kjernetid. Ein må også søkja om dette.

Søkja om plass 

SFO ved Enge og Skånevik skular er opne frå 1. august til 30. juni.
Søknadsfristen for hovudopptak er normalt 1. mars, men er i år sett til 15. mars.
Evt. nærare opplysningar får du på skulane eller på Tinghuset.

Ein søkjer om plass ved å logga seg på: https://skole.visma.com/etne/ via ID-porten.
Evt. endringar eller oppseiing gjer ein også på same nettsida.

Opningstida i SFO er slik (Tidene er tilpassa småskulen si undervisningstid):

Enge skule:            Alle dagar kl. : 07.00 – 08.45 og 13.30 – 16.30

Skånevik skule:    Alle dagar kl. : 07.00 – 08.15 og 12.50 – 16.30

Etter ny ordning vedteken i kommunestyret 22.02.2022 er det følgjande ordningar:

Alternativ 1:

SFO er open frå 1. august til 30. juni på alle yrkedagar. SFO er stengt i juli og 5 planleggingsdagar.
Julaftan, nyttårsaftan og onsdag før Skjærtorsdag vil SFO vera open til kl. 1200.
Det vil vera påmelding til dagar utanom skuledagar p.g.a. organisering av SFO-tilbodet.

 

 

*** SFO 1  for 1. klasse

Dei i 1. klasse som vel SFO 1 (SFO før skulestart) kan på yrkedagar der skulen er stengt, etter avtale med SFO-leiar bruka resttimane den dagen/veka.

  • På Enge skule har ein 12 timar gratis kjernetid + 5 timar som ein betalar for pr veke – til saman 17 timar pr veke.
  • På Skånevik skule har ein 12 timar gratis kjernetid + 2,5 timar som ein betalar for pr veke – til saman 14,5 timar pr veke.

Døme:

  • Haustferie/vinterferie – Elev i 1. klasse kan fordela 17/14,5 timar denne veka. Treng ein meir enn dette, må ein kjøpa dagar.
  • Inneklemt dag (fredag etter Helgetorsdag) – elev i 1. klasse har 2/5 delar av 17/14,5 timar som kan nyttast denne dagen – 6,8 timar på Enge og 5,8 timar på Skånevik.

 

Timane gjeld pr veke og kan ikkje overførast til neste veke/månad.
Det er mogeleg å kjøpa dagar i tillegg til kjernetida dersom ein treng det.

 

Alternativ 2:

Ordning over 10 månader med oppstart første skuledag i august og slutt siste skuledag i juni med tilbod berre på skuledagar.  SFO er stengt inntil 5 planleggingsdagar.

Det er mogeleg å kjøpa dagar og veker i tillegg.
Det vil vera påmelding til dagar utanom skuledagar p.g.a. organisering av SFO-tilbodet.

  

Fakturering:
På fakturaene vil gratis kjernetid kvar månad bli trekt i frå summane som står i søknadsskjema. Det ein skal betala vil då stemma med summane som står under 1. klasse inkludert gratis kjernetid.

 

Søskenmoderasjon:

Det blir gitt søskenmoderasjon. Moderasjon skal omfatta søsken som bur fast saman. Søsken blir definert som heil og halvsøsken. Gjeldande moderasjon er:

  • 32% for første barn.
  • 50% for andre og fleire born.

Sjå i tillegg vedtektene for SFO (PDF, 881 kB)

Til toppen