Eileen Selland

Eileen jobbar primært med kommunale reguleringsplanar og er sakshandsamar for private planforslag. I tillegg jobbar ho med anna planarbeid, slik som trafikktryggingsplan og diverse forprosjekt, også retta mot miljø. Har du eit innspel eller spørsmål til slike planar, kan Eileen gjerne svare på det. 

Merk: Innspel til ein plan som er varsla oppstart på, eller som ligg ute til høyring, kan sendast til: post@etne.kommune.no

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål