Nyttige telefonnummer

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon
Nyttige telefonnummer
Namn Telefon Mobil/fax
BARNEHAGAR:    
Enge barnehage 53 75 81 70  
Rygg barnehage 53 75 80 90  
Skånevik barnehage 53 75 82 70  
Småfolk barnehage (privat) 53 75 51 10  
BARNEVERNVAKTA:    
Vindafjord Etne Sveio Tysvær 901 70 591  
BIBLIOTEK:    
Etne bibliotek 53 75 80 80  
Skånevik bibliotek 53 75 85 34  
BRANN:    
Etne brann og redning 468 20 512  
Ved brann ring 110  
BYGGSAKER 53 75 80 00  
ELEKTRISITETSVERK, BEREDSKAPSVAKTA BKK 55 12 98 77  
SKAKKE kulturhus  489 96 179  
ERGOTERAPEUT 53 75 81 15  
FOLKEREGISTERET OG LIKNINGSKONTORET 800 80 000  
FRIVILLEGSENTRALEN 902 38 354  
FYSIOTERAPI    
Etne fysio og trening 53 75 67 22  
Fysioterapeut, Etne 53 75 81 55  
Fysioterapeut, Skånevik 53 75 85 57  
GRAVFERDER  53 77 11 70  
HELSE- OG SOSIALE TENESTER Helsesenter:    
Psykriatisk sjukepleiar 53 75 81 02  
Helsesenteret i Etne 53 75 81 00 53 75 81 01
Helsesenteret i Skånevik 53 75 85 00 53 75 85 01
Helsestasjonar:    
Helsesøster i Etne 53 75 81 08  
Helsesøster i Etne 53 75 81 09  
Helsesøster i Skånevik 53 75 85 02  
Jordmor 53 75 81 02  
HOVUDHØYRSELKONTAKT:    
Ergoterapeut Anita Sørheim 53 75 81 15 488 98 663
KINO 489 96 179  
KONFLIKTRÅDET FOR HAUGALAND OG SUNNHORDLAND 22 77 71 05  
KULTUR, Kulturkontoret 53 75 81 28  
KULTURSKULE 924 71 785  
KRISELEIING, varslingsnummer 53 75 80 08  
Kriseinfo.no    
KYRKJEKONTORET 53 77 11 70  
KYRKJER:    
Soknepresten i Skånevik 474 83 027   
Soknepresten i Etne 411 26 549  
LANDBRUKSKONTORET 53 75 80 00  
LEGEKONTOR, kommunale:    
Kommunelege l, Etne 53 75 81 00  
Kommunelege ll, Etne 53 75 81 00  
Kommunelege lll, Skånevik 53 75 85 00  
LEGEVAKT/AMBULANSE 116117  
Lørdag, søndag og helligdagar døgnvakt    
LIKNINGSKONTORET OG FOLKEREGISTERET 800 80 000  
MEDISINSK NØDNUMMER 113  
MILJØVERN 53 75 82 21  
MUSEER:    
Norsk Motormuseum i Skånevik 53 75 56 50  
Sæbøtunet i Etne, Sunnhordland museum 53 41 38 99  
NAV ETNE TRYGD 55 55 33 33  
NAV STORD ARBEID - AETAT STORD 810 33 810 53 40 41 01
MATTILSYNET, distriktskontor for Haugalandet 52 73 34 50  
POLITI OG LENSMANN    
Lensmannen 51 89 90 00  
Eventuelt 02800  
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE 53 65 57 10  
POSTEN 53 75 66 22  
PSYKRIATISK SJUKEPLEIAR 53 75 81 02  
RENOVASJON:    
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS 52 76 50 50  
REINHALD 993 48 903  
SJUKEHEIMAR:    
Etne omsorgssenter 53 75 81 40  
Skånevik omsorgssenter 53 75 85 50  
SKATTEOPPKREVJAREN ETNE/VINDAFJORD 53 65 65 65  
SKULAR:    
Enge skule 53 75 81 80 53 75 81 81
Skånevik skule 53 75 85 20 53 75 85 21
Kulturskulen 53 75 81 28 53 75 85 20
TANNKLINIKKAR:    
Tannhelsetenesta, den offentlege    
Distr. tannklinikk i Skånevik 53 75 51 90  
Distr. tannklinikk i Etne 53 75 62 82  
SERVICETORGET I KOMMUNEN 53 75 80 00  
Drift og vedlikehald, (Bygg/Veg/Vatn/Avløp) VAKTTELEFON,  etter 15.00 - 07.30 948 77 289  
VETERINÆR, KOMMUNAL 929 89 298  
VILTUTVAL 53 75 82 60  
Skada vilt kan meldast til lensmannen 51 89 90 00 / 02800