Privat avløp

Alle private avløpsanlegg skal etter forureiningslova godkjennast av kommunen.

Ta kontakt med rådgjevar byggjesak Kathrine Tungesvik Matre, tlf 53 75 82 35 om du har spørsmål om utsleppsløyve m.m. eller treng skjema.


Søknad om utslepp av avløpsvatn

Etne kommune_Rettleiing søknad om utslepp av avløpsvatn_nynorsk.pdf (PDF, 420 kB)

Etne kommune_Utsleppssøknad_nynorsk.doc   (PDF, 90 kB)

Etne kommune_Vedlegg A_Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig_nynorsk.doc   (PDF, 57 kB)

Etne kommune_Vedlegg C_Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg_nynorsk.doc   (PDF, 96 kB)

Etne kommune_Vedlegg D_Kartvedlegg til utsleppssøknad - Kva bør ein oppgi på kartet_nynorsk.doc   (PDF, 268 kB)

Etne kommune_Vedlegg F_Oversikt over berørte interesser_nynorsk.doc   (PDF, 55 kB)