Støtte og informasjon til pårørande

Å vera pårørande kan vera krevjande og  du kan møta på mange praktiske utfordringar.  Det kan vera godt å få støtte og råd før utfordringane vert for store. For å høyra kva tilbod Etne kommune har til deg som pårørande tek du kontakt med helse- og omsorgstenesta.  

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret for helse og omsorg
Telefon 53 75 81 49

Post- og besøksadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne