Landbruk/skogbruk

KORT FORTALT

Utviklingsavdelinga har i oppgåve å handsama saker som gjeld landbruksforvaltning.

Landbruket i tal

Etne er ein av dei største landbrukskommunane i Hordaland.
I statistikkbanken til Statistisk sentralbyrå finn du tal for jordbruket i kommunen. Sjå Landbruksteljing

Tilskott til Særskilte miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL)
(meir informasjon kjem)

Landbruksplan

Landbruksplan for kommunen (kjem)

Skogbruksplan

Skogbruksplan for kommunen (kjem)

Etne avløysarlag

Etne Avløysarlag har ikkje landbruksvikar lenger, men ved behov for hjelp til avløysing kan ein kontakte: 

Eivind Frette
Styreleiar
Mob: 908 95 249

Veterinærordninga i Etne

Veterinærane i Etne er:
Håvard Kambo
Benedicte Mæhlum
Ane Sandal Solberg

Veterinærkontoret har adresse Sjoarvegen 35 (nede på kaien). Dei har kontortid mellom klokka 8.30 og 10.00 måndag til fredag.
Felles vakttelefonnummer er 92 98 92 98. Vakttelefonen er open heile døgeret heile året. 

Haugaland landbruksrådgjeving

Frå 1. januar er alle NLR-avdelingane i landet samla i Norsk Landbruksrådgiving SA. På Haugaland vil vi framleis ha to kontor. I Haugesund sit 4 rådgjevarar, medan vi i Ølen er 7 rådgjevarar.
Vi har vel 900 medlemmer på Haugalandet, inklusiv Sveio og Etne. Fagområda vi dekkar er grovforproduksjon, frukt/bærproduksjon og maskinsamarbeid. Vi har også to rådgjevarar som arbeider med HMS (Helse-miljø og sikkerheit). Som ein del av NLR SA har vi også tilgang til rådgivarar i alle andre landbruksfaglege tema.  Vi arrangerer kurs, fagmøter, lokal kunnskapsutvikling, - og er ein viktig samarbeidspartnar for landbruket på Haugalandet. Les meir på NLR sine nettsider.

Skogeigarane sin tilgang til skogfondsystemet

Heimesida www.skogfond.no gir nyttig informasjon om skogfondsordninga. Der kan du også sjekke saldoen på skogfondkontoen din.

Landbruksretta kurs i Vestland

Nettsida www.landbrukskurs.no er for alle som tilbyr kurs innan landbruk og mat i Vestland, og for alle som søker ulike typar kurs innan feltet. Målet er å synleggjere kurstilbodet innan landbruk og mat, og få samla dette på ein stad.

Nettstaden tilbyr kalendervisning med kursoversikt, info om kursinnhald og påmeldingsløysing.