Kvalitet og personal

Kvalitet og personal  har 7 tilsette og held til på Tinghuset i Etne sentrum.

Tenestene er i hovudsak retta mot administrativ leiing i einingane og tilsette.
Hovudoppgåver til Kvalitet og personal

 • rapportering til andre offentlege etatar
 • rådgjeving innan lønn- og personalområdet, m.a.:
  • rekruttering
  • arbeidsmiljø
  • ferie
  • sjukefråver
  • lønnsfastsetjing
  • pensjon
  • personalforsikring
  • diverse personalreglement
  • m.v.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til oss.

Tilsette kvalitet og personal

Tilsette kvalitet og personal
Tittel Kontaktperson Telefon
Leiar Linn Kallestadbakken 53 75 80 43/ 470 79 918
Personalrådgjevar Angelica Veland Becker 53 75 80 45
Arkivleiar Iren Lindvik 53 75 80 30
Konsulent Nina Straumsøy 53 75 80 32
Konsulent Hildegunn Orvedal 53 75 80 34
Rådgjevar/prosjektleiar digitalisering Monica Nesheim 53 75 82 10