Drift og vedlikehald

KORT FORTALT

Avdelinga har ansvar for:

 • Bygg
 • Reinhald
 • Vatn
 • Avløp
 • Veg
 • Tekniske tenester
  • Renovasjon
  • Slamrenovasjon/Septiktankar
  • Grønt anlegg
  • Idrettsanlegg
  • Kaiar og hamner

Vakttelefon: 948 77 289

Gatelys

Feil og manglar på gatelys kan meldast på Haugaland Kraft sine nettsider:

Haugaland Kraft, mørke gatelys

Då det ikkje er nummer på stolpane vert det krevd god skildring med adresse kor lyset står.

Eventuelt kan du ringe inn til sentralbordet på telefon: 987 05 270

Operatørar

Bygg:
Alf Morten Gravelsæter, tlf. 910 00 339
Ragnhild Fosshaug, tlf. 482 59 507
Vidar Fagerjord Harboe, tlf. 941 34 809
Rune Johansson, tlf. 906 93 052 (Skånevik)

Vatn og avlaup:
Nils Terje skjold, tlf. 476 03 648
Odd Petter Espeland, tlf. 905 93 682

Reinhald:
Solfrid Frette, tlf. 993 48 903
Adel Roatis (vikar), tlf. 983 66 576

Veg:
Reidar Frette, tlf. 941 58 451

Drift og vedlikehald har besøksadresse Enge 2, 5590 Etne

Kontaktinformasjon

Kristin Elisabeth Hagland
Leiar
E-post
Telefon 53 75 82 41
Mobil 41 62 48 85