Utvikling og Drift

 

KORT FORTALT

Einingar/ansvar som ligg til kommunalsjef Utvikling og drift sitt område: 

  • Utvikling 
  • Drift og Vedlikehald 
  • Folkehelse  

Kommunalsjef Utvikling og drift  har ansvar for alle prosessar, all samordning og koordinering innan sitt område, samt interkommunalt samarbeid innan område.  Skal bidra til at organisasjonen blir opplevd som ein samla heilskap, at arbeidet blir bygd på kva som er det beste for kommunen samla sett, og slik at me får mest mogeleg ut av ressursane våre. 

Kommunalsjef har særleg ansvar for oppfølging av sine einingsleiar og for fag- og kvalitetsutvikling. 

Kommunalsjef for Utvikling og drift er til stades på råda: Forvaltningsutvalet og Viltutvalet 

Kommunalsjef for Utvikling og Drift er fast vara for Kommunedirektøren. 

 

Organisasjonskart for Utvikling - Klikk for stort bilde