Du ser her ei liste over alle møta det er sendt innkalling til. Ved å klikke på eit møte får du meir informasjon om møtet.
 
Clear
     
 

Møteplan 2022

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Møteplan 2022
vekedatoStatusSakskartMøtebok
607.02.2022   13.00 - 17.00Møtet er ferdig protokollertInnkalling - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 07.02.2022 (Hoveddokument) Møtebok - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 07.02.2022 (Hoveddokument)
2123.05.2022   13.00 - 17.00Innkalling er sendtInnkalling - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 23.05.2022 (Hoveddokument)
3422.08.2022   13.00 - 17.00Møtet er under planlegging
4324.10.2022   13.00 - 17.00Møtet er under planlegging
4828.11.2022   13.00 - 17.00Møtet er under planlegging