Budsjett 2024 - Økonomiplan 2024-2027

Formannskapet si innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 ligg no til offentleg ettersyn på Tinghuset og her på heimesida.

Formannskapet handsama i møte 22. november 2023 forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027. Innstillinga til kommunestyret, saman med alle dokumenta, er no lagt ut til offentleg ettersyn jf. kommuneloven § 14, nr. 3. Endeleg handsaming og vedtak skjer i kommunestyret sitt møte 12. desember.

Her finn du saksframlegget

Eventuelle merknadar må sendast skriftleg til ordførar innan 8. desember 2023 til post@etne.kommune.no eller Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne.